Tag Archives: Social Media Plan

#16repte: SMP acceptat! Avancem!

Hola a tots! Bé, el títol ho diu tot: avancem i comencem amb la 4ª fase. Aquesta tarda ens hem trobat amb la Montse de Can Molas, per a explicar-li tota la feina feta fins ara. Al post d’ahir ja us vaig comentar que calia explicar-li tota l’estratègia que havia planificat, definir-li cada punt per tal de que ella tingués una visió general de l’estratègia digital. Era fonamental fer aquest pas previ a la 4ª fase per a no  començar a fer feina envà sense abans està d’acord amb l’estratègia que seguirem.

Així doncs, un cop ho he tingut tot explicat, la Montse ho ha vist tot correcte i m’ha donat l’Ok per a continuar la següent i ja última fase, la de dissenyar els perfils de les nostres xarxes socials, tirar endavant amb els canvis del web i implantar ja el Social Media Plan.

Primer serà qüestió de començar a crear els perfils a les xarxes que hem definit al Pla, pensant amb el disseny que més s’adapti a la identitat corporativa offline de la Xarcuteria per tal de que els nostres clients ens reconeguin a Internet. Pensar en una imatge creativa, que sigui diferent i que cridi l’atenció però sempre coherent amb la imatge que tenim offline.

Per altra banda, començaré a pensar en accions per anar informant als clients de la nostre presència online. Crearé una senyalització per a la botiga on es vegin clarament els nostres mitjans socials. També donarem a conèixer el nostre nou blog que incorporarem a la pàgina web, però abans caldrà dotar-les del contingut que ja prèviament hem planificat, així quan els nous usuaris arribin puguin tenir vària informació de Can Molas i vegin els perfils en ple funcionament i no desactualitzats i abandonats.

Per últim i per acabar aquesta fase, només ens caldrà activar els perfils i començar a desenvolupar el Social Media Plan. El meu objectiu és poder acabar aquesta fase durant els pròxims dos dies i començar a posar-hi contingut. Tot dependrà però de si ja tenim acabats els canvis de la pàgina web que vaig marcar, m’interessa tenir el blog en funcionament per poder compartir aquesta informació a les diferents xarxes socials. Espero poder trobar-me amb el programador aquesta setmana i ja deixar-ho tot llest.

Per tant, demà em dedicaré a buscar idees per a llavors començar a pensar en el dissenyar dels perfils de les nostres xarxes social. Un cop creats, els enllaçaré amb les eines 2.0 que ens ajudaran a mesurar els resultats.

Estic contenta perquè continuen els #25reptes! Demà més!
Fins demà!

Anuncis
Etiquetat , , , , , , , , ,

#5repte: informació necessària per començar a planificar.

Per poder desenvolupar el repte d’avui, necessitava trobar-me amb la Montse, la mestressa de Can Molas. Era interessant que em donés tota la informació que necessito per començar a fer el Pla Estratègic Digital. Durant el dia d’avui he volgut explicar-li de forma molt senzilla i esquemàtica tota la informació que em tenia que proporcionar per poder començar a treballar. Li he explicat la tasca que vaig fer ahir de buscar Can Molas als cercadors, per saber si existia reputació online i quina era. Com us vaig dir, la seva reputació online és inexistent i per tant, si volem plantejar objectius per assolir a la xarxa, haurem de pensar en com començar a crear aquesta reputació.

Partint d’això, i tal com diu l’Eva Sanagustín al seu llibre “Marketing 2.0”, li he fet la pregunta estrella d’un Pla Estratègic Digital: quin és el perquè de voler estar al món online? Ella ho té molt clar, veu com Internet li servirà com a nou canal per obtenir ingressos. Abans de seguir treballant amb el pla, li he deixat clar que és fonamental tenir una motivació per fer aquest pas, i que ser-hi per ser, només conduïa a obtenir mals resultats. De fet, un clar exemple i que ha reconegut és la seva pròpia pàgina a Facebook que des del mes de juny que no s’actualitza. Estarem d’acord que això denota despreocupació i per tant deixes d’existir per a la teva comunitat.

Tenint clar el perquè hi volem ser, hem definit en una llista quins objectius hi volem aconseguir:

 • Donar visibilitat a la marca.
 • Millorar el posicionament de la pàgina web de Can Molas (www.canmolas.com).
 • Crear una comunitat de clients.
 • Donar visibilitat a nous productes i aconseguir que en parlin.
 • Reduir costos de publicitat
 • Trobar nous clients.
 • Crear noves sinèrgies amb altres sectors i/o empreses.

Jay Baer (Why Before How: the key to developing a Social Media Srategy) agrupa els objectius en 3 grups: els objectius de visibilitat, els de fidelització i els de venda. Tinc clar que tots 3 són igual d’importants, però veient la nul·la reputació online de Can Molas, crec que seria bo començar a planificar com aconseguim els objectius de visibilitat per generar marca a la xarxa. Per descomptat que a l’hora, també definiré els de fidelització i venda.

Per tant un cop teníem els objectius més o menys definits i agrupats, necessitava saber quin públic objectiu offline té Can Molas. La Montse els agrupa en 2 perfils: joves d’entre 20 i 35 anys de classe mitja/ mitja-alta que principalment consumeix producte càrnic, plats preparats i embotits. L’altre grup són sobretot dones a partir de 55 anys de classe mitja-alta/alta on el producte que més consumeix és la carn de qualitat i els seus embotits artesans. La veritat que ha estat una grata sorpresa quan m’ha dit que el seu públic objectiu es comprenia entre les edats de 20 a 35 anys, que coincideix en les edats dels usuaris més actius a Internet i sobretot a les xarxes. Però cal tenir present que això no vol dir que els seus clients hi siguin i si hi són, que ho facin de forma activa. Però crec que partim d’un bon punt.

Un cop identificat el seu públic objectiu offline, serà qüestió d’estudiar a on es concentra aquest públic i quines xarxes socials utilitza més. Haurem de pensar també quins grups d’usuaris consumidors de les xarxes ens interessen, per tenir-los presents a l’hora de actuar per assolir els objectius anteriors. Com bé diu l’Eva Sanagustín, si volem visibilitat, potser serà interessant identificar quins usuaris de la xarxa ens la pot donar. Potser en el nostre cas, a part dels mateixos clients de Can Molas, seria bo tenir presents a crítics gastronòmics actius a la xarxa, o per exemple periodistes locals que puguin informar sobre l’activitat de la xarcuteria 2.0 de Vic. Cal dedicar-hi temps i definir molt bé quins usuaris ens interessen per a llavors saber transmetre’ls contingut d’interès, amb un to i estil del missatge encertat.

Al tenir clar quins grups d’usuaris ens dirigirem, caldrà veure quines xarxes ens ajudaran a localitzar-los. Per tant haurem d’estudiar a quines hi volem ser presents i de quina forma les utilitzarem.Un altre punt que hem tractat és el de la competència. Necessitava que em digués quina és la seva competència offline a Vic per poder saber quin és el seu posicionament, visibilitat i reputació a la xarxa. A partir d’aquí podré començar a planificar l’estratègia de posicionament que seguirem a Can Molas. Buscarem com diferenciar-nos, utilitzant paraules claus, definicions i conceptes diferents que els de la competència. Si veiem que aquesta no té presència a Internet, perfecte, intentarem ser els primers i fer-ho bé.

Per últim i no menys important, li he explicat a la Montse la feinada que li suposarà formar part del món 2.0. Té que ser conscient de les hores que hi tindrà que dedicar cada dia, de la importància que té que sigui present a les xarxes i que hi sigui activa. Per això li he recomanat que potser seria bo que aquesta tasca la compartís amb algú més de la botiga, algú que tingui motivació i sigui actiu a Internet. M’ha respòs que ho valorarà però que en un principi ella vol ser l’enllaç de Can Molas amb la seva comunitat. Un cop tinguem ja el Pla definit, serà bo que ens tornem a trobar per explicar-li com haurem de passar a l’acció.

Durant els següents dos dies, el meu repte serà ja tenir el Pla de Can Molas definit, preparat per poder començar a plantejar quines xarxes socials utilitzarem. Demà possiblement el meu repte serà trobar resposta a molts dubtes que segur que em sorgiran. Serà qüestió de buscar informació i fer consultes als qui més en saben.

Ens veiem demà. Salut!

Etiquetat , , , , , ,

#repte3: anàlisi i punt de partida. (2ª Part)

Avui el meu propósit era començar a analitzar la pàgina web de Can Molas. Veure quins punts es tenien que modificar per poder-la fer més interactiva i adequada per entrar a la nova era 2.0. Però, després de llegir durant aquests dies a l’Eva Sanagustín (@evasanagustin), autora del llibre “Marketing 2.0 En una semana” he vist que anava mal encaminada i primer he fer un altre pas abans de fer modificacions al web. Es tracta de definir el Social Media Plan, que serà la guia a seguir en aquesta aventura 2.0.

Crec que és important realitzar aquest pas previ abans de començar a plantejar objectius a través d’Internet i de les xarxes socials, per saber sobretot identificar des de quin punt parteixo.

Doncs bé, informant-me a través del llibre de l’Eva Sanagustín, veig que proposa un exercici per començar a editar la nostre guia a seguir.
Ens planteja les següents preguntes i ens anima a que les responem:

 • Que s’està dient de mi?
 • Qui ho està dient?
 • Perquè ho diuen?
 • A on ho estan dient?
 • Algú respon?

Continua llegint

Etiquetat , , , , , , , , , , ,