Tag Archives: competència

#6repte: Reputació Online de Can Molas i de la Competència

Durant avui, m’he dedicat única i exclusivament a la utilització dels cercadors i eines 2.0 per analitzar quina es la presència de Can Molas a Internet i també la de la seva competència.

Començant per la de Can Molas, com ja vaig veure en un previ anàlisi, no existeix massa visibilitat de la marca de la xarcuteria. Sí és cert que si al cercador de Google busquem “Can Molas” apareix la seva pàgina web, però ja no hi trobem res més que no siguin portals tipus “páginas amarillas” o guies d’empresa on únicament ens ofereixen dades de contacte de l’establiment. En conclusió no existeix una reputació online i per tant serà bo pensar com fer perquè es vagi creant.

Abans de poder començar a analitzar la compentència, m’he informat per saber com definir un Social Media Plan. M’ha agradat bastant aquest article on de forma resumida, explica molt clarament com podem dividir el Pla en 5 fases i dins de cada fase, quins punts s’han de treballar: “Como definir un proyecto de Social Media

Així doncs, tal i com diu a aquest article, em trobo a la primera fase: anàlisi i conceptualització. Amb la Montse ja varem començar a definir de forma general quins objectius volíem assolir a la xarxa, quin té que ser el nostre posicionament  i aquins públics tenim que contemplar el nostre pla. Per tant, tenint aquests punts ja un xic definits, avui m’he centrat  amb fer benchmark de la competència.

A través de cercadors i de diferents eines gratuïtes que ens ofereix la xarxa, m’he dedicat a buscar a la competència tan per paraules claus, com amb cerques relacionades en el sector i finalment amb els seus noms directes. Per poder tenir clar on es troba, m’ha servit la idea de crear un document on de forma molt esquemàtica hi he contemplat els següents punts:

Nom de la competència: “comerçX”
Té web: Si / No
Paraules claus de la web: “embotit, llonganissa, vic, xarcuteria…”
Definició web: “botiga de Vic des de l’any…”
Blog corporatiu: Si/No – Quin?
Xarxes Socials: quines? Activitat a la xarxa? Número de seguidors? Anàlisi del contingut.
Altres informacions a destacar de les cerques: apareix a altres webs del sector? a blogs del sector? etc.
Un cop omplerta cada fitxa tècnica de cada competència, serà qüestió de començar a plantejar cap a on s’haurà d’enfocar l’estratègia de Can Molas. Saber identificar quines paraules claus són les més adequades i que més encaixen en l’estratègia de posicionament que voldrem fer.  Caldrà revisar continguts de la web corporativa de la xarcuteria i adaptar-la per a fer un bon posicionament SEO.

Avui he utilitzat tot el temps en buscar fonts d’informació per poder estructurar bé la feina que realitzaré durant aquests dies. Em ap greu que el post d’aquesta jornada sigui curt, però avui la paraules claus podríem dir que han estat: buscar, cercar, analitzar, torbar, pensar, buscar, cercar, analitzar, trobar, pensar, buscar, cercar…

El repte de demà serà ja identificar i estudiar els nostre target de l’empresa als que anirà destinada l’estratègia de Social Media. Un cop hagi acabat amb aquest punt, podré passar a la segona fase: definició i planificació de les eines i plataformes a utilitzar i creació d’una guia per a seguir el pla estratègic. Però bé, encara queda feina per arribar a aquest segon pas! Així que avui m’acomiado, me’n vaig a fer una mica més de feina i demà sant tornem-hi!

M’agradaria que tots aquells que m’aneu aconsellant o aportant informació pel twitter, ho féssiu també aquí al blog, perquè crec que així podrem crear debat i segur que serà de lo més interessant. Gràcies 🙂

A reveure!

Anuncis
Etiquetat , , , , ,